PUSAKA TRISULA NAGA PANDITO SEMEDI

Dimaharkan Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi.
Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi adalah benda pusaka bertuah yang memiliki khasiat untuk kejayaan, sarana memperoleh pangkat/jabatan, meningkatkan kewibawaan serta sarana perlindungan diri. Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi ini diperoleh Master Eyang Combor ketika sedang melakukan olah bathin dan tapa brata di sebuah tempat keramat Gua Jepang yang terletak di Area Hutan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta, Indonesia.
Awal cerita pada waktu tengah malam selasa kliwon Master Eyang Combor melakukan olah bathin dan tapa brata di dalam Gua Jepang, setelah selang tiga jam ada sesosok ghaib berupa siluman naga hitam yang mendatangi Master Eyang Combor, sesosok siluman naga tersebut meminta sebotol minyak apel, kemudian Master Eyang Combor memberikan minyak apel jin kepada sesosok ghaib siluman naga tersebut, lalu sesosok siluman naga memakan minyak apel jin dan kemudian pamit meninggalkan Master Eyang Combor, beliau tetap melanjutkan tapa brata, waktu hampir subuh kemudian ada cahaya putih yang mendatangi Master Eyang Combor dan mendekat di tangan kanan beliau, cahaya putih tersebut ternyata sebuah pusaka sakti yang di hadiahkan sesosok siluman naga tadi kepada Master Eyang Combor, yaitu berupa Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi. Dari mata bathin Master Eyang Combor, khodam penghuni Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi bernama Ki Nogorekso.
Apa Manfaat Tuah Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi?
1. Kejayaan.
Sarana spiritual guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.
Segala sesuatu yang Anda kerjakan seolah-olah menjadi sesuatu yang nampak lebih mudah dan berjalan dengan lancar
Energi positifnya akan membantu Anda membuka pintu-pintu rezeki dari berbagai penjuru
Anda dan keluarga berpotensi untuk selalu dilimpahi keberkahan dan kenikmatan yang tiada habisnya
Memungkinkan Anda menjadi sosok berkarisma dan terpandang di lingkungan masyarakat
2. Pangkat/jabatan.
Energi khodam yang bersemayam di dalam Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi koleksi Master Eyang Combor ini berpotensi untuk membantu memuluskan jalan Anda untuk memperoleh kedudukan/pangkat yang lebih tinggi
Energinya akan membantu Anda untuk bepeluang naik pangkat/jabatan dengan cara yang mudah
Memungkinkan Anda menjadi pribadi lebih mudah untuk dipercaya oleh atasan maupun orang disekitar Anda
Berpotensi untuk mengukuhkan posisi yang Anda tempati menjadi kuat dan awet
Setiap perkataan dari Anda berpeluang untuk lebih mudah diterima dan di turuti oleh siapapun
3. Kewibawaan.
Sarana yang berpotensi meningkatkan peluang untuk membuat diri Anda lebih berwibawa dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi
Anda akan memiliki karisma yang khas, berpotensi membuat setiap orang di sekitar Anda menaruh hormat kepada Anda
Sarana yang kemungkinan akan memudahkan Anda untuk menarik simpati banyak orang
Memungkinkan perkataan Anda semakin mudah dipercaya oleh banyak orang
Dengan kewibawaan yang khas dari diri Anda, berpotensi menjadi modal utama untuk meraih.
4. Jabatan/karir
Perlindungan diri.
Energi khodam dari Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi koleksi Master Eyang Combor ini akan senantiasa mengaliri energi positif ke dalam diri Anda
Aliran energi dari khodam Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi, berpotensi untuk selalu melindungi diri Anda serta keluarga
Berpeluang untuk menangkal serangan energi negatif yang berbentuk gendam, teluh, santet dan lain sebagainya
Ada kemungkinan energinya mampu mengembalikan serangan energi negatif kepada si pengirim serangan energi negatif
Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi koleksi Master Eyang Combor ini bisa Anda gunakan sebagai sarana perlindungan dari berbagai serangan energi negatif.
Pusaka Trisula Naga Pandito Semedi ini aman untuk di rawat sebagai azimat pusaka, serta tidak ada pantangan dan tidak ada efek samping apapun, cara perawatan cukup dioles dengan Minyak Mawar atau minyak mistik non alkohol..